Veelgestelde vragen (FAQ)

Ja 8,33% vakantiegeld op over het feitelijk loon (gewerkte uren, vakantiedagen en feestdagen). Het wordt aan het einde van de maand mei uitgekeerd.
Loonheffingskorting is een korting op de loonheffing (belasting op arbeid) welke u bij uw werkgever toe kunt laten passen zodra u in loondienst werkt. Zodra u er voor kiest om de loonheffingskorting toe te laten passen, dan houd dit in dat u netto meer salaris uitbetaald krijgt.

Conform de NBBU CAO voor uitzendkrachten neemt u automatisch deel aan de basis
regeling van het StiPP Pensioenfonds na 8 gewerkte weken indien je 21 jaar of ouder bent.

In de volgende gevallen wordt er bijzonder verlof verleend op de geldende werkdag die
valt binnen een periode van zeven aansluitende kalenderdagen waarbinnen de gebeurtenis
plaatsvindt:

1 dag in verband met:
– ondertrouw van de uitzendkracht;
– huwelijk van een van zijn/haar (stief-)ouders, schoonouders, kinderen, broers, zusters, kleinkinderen, zwagers en schoonzusters;
– zijn/haar 12,5 – 25- en 40-jarig huwelijk;
– het 25- 40- 50- 60- en 70-jarig huwelijk van (stief-)ouders, schoonouders en groot-ouders;
– overlijden van een van zijn/haar grootouders, broers, zusters, zwagers, schoonzusters, schoonzoons, schoondochters en kleinkinderen;
– het afleggen van een (vak)examen ter verkrijging van een erkend diploma, indien dit in het belang van de uitzendonderneming is;
– verhuizing (maximaal 1 maal per jaar);

2 dagen in verband met:
– huwelijk van de uitzendkracht;
– overlijden van een van zijn/haar (stief-)ouders, schoonouders of niet-inwonende kinderen;

4 dagen in verband met:
– overlijden van haar echtgenoot/zijn echtgenote of een van haar/zijn inwonende kinderen;
– overlijden van een der (stief-)ouders ingeval voor de begrafenis of crematie wordt zorg gedragen.

Onder kort verzuim wordt verstaan: verzuim gedurende redelijke tijdsduur wegens zeer
bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals calamiteiten of een noodzakelijk bezoek aan
een arts.

Dit hangt af van de CAO of eigen regelingen van de inlener. Bij vrijwel alle inleners (klanten) van EVA Recruitment heb je hier recht op. De hoogte verschilt per bedrijf.

Dit hangt af van de CAO of eigen regelingen van de inlener. Bij vrijwel alle inleners (klanten) van EVA Recruitment heb je hier recht op. De hoogte verschilt per bedrijf.

Bij ziekte informeert u telefonisch onverwijld, doch in ieder geval vóór 09.30 uur inlener alsmede het kantoor van EVA Recruitment (0686816047).

Uiteraard, maar in welke vorm en voor welke duur hangt geheel af van uw type uitzendovereenkomst welke u heeft met ons.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?